La Voz de Galicia
Hablando de riqueza, pobreza, exclusión y con quienes no quieren quedarse al borde del camino
Seleccionar página

Hace unos días, antes de que estallaran todas estas lecciones de civismo y democracia que tenemos en plazas físicas y virtuales, hablaba con mi amigo Carlos de esa opinión-cáncer de que todos los politicos son iguales. Estábamos de acuerdo en que la honestidad personal está antes de las ideas políticas, y personas honestas las hay y muchas de ellas realizan un esfuerzo notable y muy poco valorado en la ingrata política local .  

Pregunté a amigos y amigas, conocidos, periodistas, para localizar a algunas de las candidatas que casi seguro serán concejalas en mi ciudad a partir de mañana y que destaquen por su honestidad, su capacidad de trabajo, y por intentar no recurrir al insulto o a la descalificación para argumentar sino al respeto.  Salian varios nombres, pero bastante acuerdo, el mío incluído, en destacar a Elvira Cienfuegos, Mercedes Rosón y Paula Prado.

Les pedí que escribieran algo reflexionando sobre por qué participan, por qué es importante votar y meterse en politica o por como entendían la lucha contra la pobreza y la exclusión desde su puesto. Aquí las tienen. Tres buenas noticias en Compostela a partir del lunes y tres personas que también celebrarán la democracia en la Praza do Obradoiro.

Si no tienen la suerte de hablar gallego y mientras no se ponen a aprenderlo, yo utilizo este traductor.

Por cierto ¿Ya le han pedido a nuestras ministras pasar de la X Solidaria a la X por Defecto?

Elvira Cienfuegos

PARTICIPO na actividade política, como antes participei en movementos sociais, porque aspiro a mudar esta sociedade, a conquistar que persoas e pobos teñamos os mesmos dereitos e a posibilidade de exercelos en igualdade de condicións. E os grupos políticos, os sindicatos de clase, as organizacións ecoloxistas, as entidades veciñais, as ONG(s) son, con todos os seus defectos e virtudes, as pancas para conseguir eses obxectivos.

Pode que facer este tipo de afirmacións sexa ir contracorrente. Hai quen leva anos bombardeándonos con retrousos tipo “todos son iguais” cun único fin: desacreditar todas as canles de participación, de vertebración e organización da sociedade. Pois non, non acredito en que todos sexamos iguais. Como militante de base, concelleira ou candidata, participo dun movemento que, con Novoneira, traballa na seguranza “que Galiza, as persoas e o mundo, poden ser outra cousa”.

A política pode servir para facer un mundo máis xusto, e nun mundo con xustiza social non cabe a pobreza nin a exclusión nin é necesaria a beneficencia. No BNG, o grupo político no que eu milito, entendemos que os impostos deben ser directos e progresivos, para que quen máis acumule ou máis gañe, máis achegue ás arcas comúns. E repartindo e investindo adecuadamente o contido das arcas evítase a pobreza e a exclusión.

As vivendas de protección pública, integradas en barrios,, como as que se constrúen en Santiago, son un exemplo de prevención de marxinalidade. Este concello ten entre os seus logros a cohesión social. Mantela nestes momentos pasa por xerar emprego e posibilitar o acceso a unha vivenda digna, en propiedade ou en aluguer, acceso que no BNG entendemos posible a través dun Plan de Alugueiro que mobilice as vivendas baleiras e pola construción de vivenda de protección pública.

A democracia implica información, participación, responsabilización. Crer na democracia é participar, é elixir, é votar. Votar pola opción que mellor responda ao modelo de cidade, de país, de mundo ao que se aspira. Non facelo é renunciar tamén ao dereito de pedir responsabilidades polo que se fixo co teu voto; e din que o inferno está cheo de pecadores por omisión….

http://www.compostelaviva.org

 

Mercedes Rosón

Aborrezo os discursos sobre a pobreza. Teño a sensación de que sempre escoito as mesmas cousas, de que sempre leo os mesmos argumentos, de que cando remate de escribir este texto, será un máis dos miles de argumentos repetitivos que non conducen a ningunha parte.

Porque parece que a pobreza e iso, un argumento ao que se recorre en certas ocasións e con fins moi diversos.

Admiro aos que falan da pobreza e loitan contra ela. Sexa cal sexa o seu motivo, sexan as que sexan as súas ideas, admiro profundamente aos que dedican a súa vida a varear as nosas conciencias e a aliviaro sufrimento dos outros.

Agora que está de moda estar indignada, a min indígname a pobreza, indígname ter feito dela un argumento, indígname o papel dos organismos internacionais ante a pobreza mundial e a nosa incapacidade cívica para mitigar a pobreza mais próxima.

Pero só coñezo unha forma de dar saída a esta indignación, só coñezo unha resposta efectiva e global contra a pobreza e a desigualdade, só coñezo unha maneira para transformar a realidade dun xeito cívico, democrático e sostible, a política.

Non digo que non haxa outros modos de loitar contra ela, nin digo que as solucións políticas teñan sido acertadas ou definitivas. Como xa dixen, admiro aos que traballan dende as ONGs, dende a relixión, dende calquera organización ou de forma individual.

O que afirmo é que á pobreza ou a derrotamos dende a política, e con políticas, ou non a derrotaremos definitivamente.

E por iso estou en política. E por iso reclamo que cando alguén se indigne, coma min, non loite contra a política senón que constrúa mais política, aínda que sexa a costa dos políticos. E por iso tamén son socialista, porque creo que non todos temos a mesma mirada e as mesmas maneiras de loitar contra a pobreza, aínda cando puideramos compartir un mesmo sentimento cara ela.

Aborrezo os discursos sobre as pobrezas. É hora de tomar medidas para que o “mercado” non encha o planeta de formas de pobreza a modo de residuos de irremediable permanencia.

Esta crise obríganos a deixar de falar e empezar a facer. Pero a política do Século XXI ten que construírse galopando no lombo do S.XX e non dende a nostalxia histórica. É tempo de construír sobre o que temos, de corrixir as profundas imperfeccións dos sistemas, de mirar de fronte aos grandes problemas da humanidade, e aos das persoas que viven ao noso carón. E por iso estou en política. E por iso me presento a estas eleccións.

 

Paula Prado

Es inadmisible que en pleno siglo XXI casi 3.000 millones de personas vivan en situación de pobreza (con menos de 2 dólares al día), de los cuales más de 1.000 millones viven en situación de extrema pobreza (menos de 1 dólar al día)

Por tanto considero que es una responsabilidad colectiva y un imperativo ético, social, político y económico que dicha situación cambie. Todas las fuerzas políticas, desde nuestros respectivos niveles, debemos unirnos para conseguir cambiar la realidad de los millones de personas que viven en el mundo en dicha situación.

Así, el marco adecuado para avanzar en la lucha contra la pobreza son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), auténtica agenda concertada a escala internacional en materia de desarrollo. No obstante, a 4 años de del final del período previsto para el cumplimiento de los mismos, son muchos los ODM que están en riesgo de nos ser alcanzados, y la severa crisis que afecta a la economía internacional no hace sino añadir un factor de riesgo adicional al cumplimiento de los mismos.

En este contexto no podemos obviar que es necesario el apoyo presupuestario que las diferentes administraciones puedan dedicar a la política internacional de cooperación para el desarrollo, pero hay que buscar fuentes alternativas de financiación, por ejemplo, a través de organismos internacionales o del establecimiento de tasas a transacciones financieras internacionales, parte de las cuales se destinen a mejorar las condiciones de vida en los países del sur.

También hay que tratar de conseguir una mayor eficacia de las ayudas. Se debería para ello apostar por una mayor coherencia de todas aquellas políticas públicas que a nivel internacional tengan incidencia en el desarrollo de los países más desfavorecidos (política comercial, política agraria, etc). Igualmente deberíamos apostar por una división y una especialización del trabajo que permitiera a nuestras Regiones y Municipios, extender al servicio de la cooperación para el desarrollo su experiencia en aquellos sectores que les son más afines.

Me gustaría también destacar la importancia de la sensibilización de la ciudadanía, Para ello también es imprescindible que todos los poderes políticos nos unamos en la promoción social de la conciencia solidaria y del conocimiento de la realidad del Sur. Sin duda, esta es la base de todo el esfuerzo en materia de cooperación, ya que es la sociedad la que debe sustentar firmemente la política de cooperación y ser partícipe de ella.

http://paulapra.blogspot.com/